صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی علل مشکلات جامعه مانند بیکاری

طرح مسائل ومشکلات جوانان در جامعه و کمک به روشن شدن فضای فکری و اجرای طرح ها