صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقيقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

سلامت و بهداشت جوانان

کمک به ارتقاء سطح آگاهی و دانش جوانان درباره موضوعات سلامت و بهداشت در جهت ترویج فرهنگ خودمراقبتی

همکاران ما