صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25 دقيقه

زمان پخش:جمعه

ساعت پخش برنامه:23:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

مروری در اقتصاد مقاومتی ایران در سده‌های پیش با تکیه به متن سفرنامه‌ها

آشنایی جوانان با اوضاع معیشتی و اقتصاد مقاومتی در سده‌های قبل ایران

همکاران ما