صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

مروری در اقتصاد مقاومتی ایران در سده‌های پیش با تکیه به متن سفرنامه‌ها

آشنایی جوانان با اوضاع معیشتی و اقتصاد مقاومتی در سده‌های قبل ایران

همکاران ما