شیرین بیان جمعه ها از ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

شیرین بیان

ایجاد فضایی صمیمی و با نشاط در عصر روز تعطیل

برنامه موسیقی محور با هدف ایجاد فضای تعاملی شاد و جذب مخاطب و همچنین ذائقه سازی شنیداری برای مخاطب جوان

دسترسی سریع
شیرین بیان