صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

نگاهی به سال های جنگ

برنامه ای درباره هشت سال دفاع مقدس و بازخوانی پرونده سال های دفاع مقدس