صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خانه ام همین جاست

خانه ام همین جاست

پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه:14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

نگاهی به سال های جنگ

برنامه ای درباره هشت سال دفاع مقدس و بازخوانی پرونده سال های دفاع مقدس