صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 22:00 به مدت 55 دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه:22:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تکنولوژی های روز در ارائه خدمات

آشنایی با کارکردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل