صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تکنولوژی های روز در ارائه خدمات

آشنایی با کارکردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل