صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

آگاه سازی جوانان نسبت به ویژگی های فرامتنی سینمای غرب

بررسی سینمای هالیوود به لحاظ آسیب شناسی برای فرهنگ جوانان ایرانی

همکاران ما