صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقيقه

زمان پخش:چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه:21:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

آگاه سازی جوانان نسبت به ویژگی های فرامتنی سینمای غرب

بررسی سینمای هالیوود به لحاظ آسیب شناسی برای فرهنگ جوانان ایرانی

همکاران ما