سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

سینما هویت

دنیای خیال است، پرده نقره ای. جان می‌گیرد و جان می‌بخشد و رویا هدیه می‌دهد. قصۀرنگ ها و سازها و آدم هاست، از قصه نزدیک ترین‌ها تا رویای دورترین‌ها. اینجا سینماست.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه کننده : فاطمه شهبندی
کارشناس مجری : سد محمد حسینی
گویند : حسن خلقت دوست
نویسنده و آیتم ساز : احسان حجتی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 5 شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
سینما هویت