صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

پرونده های پلیسی مرتبط با حوزه جوانان

افزایش آگاهی جوانان درباره تهدید ها و آسیب های اجتماعی که منجر به شکل گیری یک پدیده خلاف قانون در اجتماع می شود، به منظور مصون سازی آنان در برابر این تهدیدها

همکاران ما