صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

تبیین دغدغه ها و شبهات دینی و اعتقادی جوان امروز

گفتگو محور و میزگردی با حضور مخاطبان جوان از طیف دانشگاهیان و حوزه علمیه و طرح سوالات با پاسخ از سوی کارشناسان مربوطه خواهد بود برنامه با طرح یک سوال در بخش گزارشی شروع می شود موضوعات مذهبی اعتقادی و فلسفی مبنای گفتگو های تبیینی و گاه چالشی برنامه خواهد بود سعی می شود از حضور جوانان صاحب نظر در راستای تحلیل مباحث استفاده شود .