نقشه گنج جمعه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

نقشه گنج

آدمی گنج است ، باورهایش، توانش ، تفكرش و نگاهش. كافیست نقشه این گنج را به دست بگیرد و راه بیفتد تا بیابدش . نقشه گنج از راه و رسم كسب و كار وكارآفرینی می گوید ، از گنجی كه در دستان ماست.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : اكرم زمانی
هماهنگی و نویسنده : سمیه نازنینی
گزارشگر : شهره احمدوند
گوینده : حامد مشكینی
كارشناسان : دكتر امیرمهدی عنبری - مهندس شهریار جوهری - مهندس محمدرضا سیار - مهندس رضا دژبدی - دكتر علیرضا مجاهدی نسب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نقشه گنج