ایستگاه ورزش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

ایستگاه ورزش

سرها بالا، سینه‌ها صاف، قدمها کوتاه، یه نفس عمیق و حالا حرکت روی پنجه‌های پا / شما به ایستگاه ورزش رسیدین.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه کننده : شکوفه موسوی – علیرضا محمد نیا
گوینده : اسکندر کوتی – امیرحسین بابازاده
گزارشگر : محسن سیفی
کارشناس : آزاده پیراکوه – امیرحسین پور محمد
ارتباطات : حسن معین
آیتم ساز مژده طهرانی

دسترسی سریع
ایستگاه ورزش