صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:14:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

این برنامه با استفاده از زبان طنز به تغییر رویه زندگی جوانان و فعالیت بیش از حد در فضای مجازی می پردازد

یکی از ویژگی های جوانان امروز درگیری بیش از حد در فضای مجاز و تا دیروقت بیدار ماندن و دیر بیدار شدن است. این تغییر رویه زندگی در سلامت جسم و روان تاثیر نامطلوب می گذارد که در این برنامه با استفاده از زبان طنز به این مسئله پرداخته شده است

همکاران ما