صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر روز هفته

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

طرح مفاهیم دینی ، اخلاقی ، اعتقادی و کاربرد آن در روابط فردی و اجتماعی

این برنامه تلاش می‌کند از قالب امر و نهی کردن مستقیم، با به کارگیری نظرات مردم از زبان آنان مفاهیم دینی و اخلاقی را به مخاطب خود منتقل کند.
آشنایی و انس با قرآن، توجه به نماز ، آشنایی با مفاهیم دینی و کاربرد آنها، لزوم پایبندی به الزامات دینی و توجه به سلامت روانی و معنوی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.