صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه:10:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

استفاده اکثریت جوانان از فضای مجازی

آثار گرایش به فضای مجازی با جنبه های مثبت و منفی تبیین می شود. پرداختن جزئیات صفحه ها و برنامه های فضاهای مجازی همراه با طنز.