صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

استفاده اکثریت جوانان از فضای مجازی

آثار گرایش به فضای مجازی با جنبه های مثبت و منفی تبیین می شود. پرداختن جزئیات صفحه ها و برنامه های فضاهای مجازی همراه با طنز.