كارستان جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

كارستان

كارستان

آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تكنولوژی های روز در ارائه خدمات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
كارستان