صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:15 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 12:15

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

شناخت کتاب و معرفی آن

آشنایی با فرهنگ کتاب و کتابخوانی