ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:15 به مدت 10 دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه:12:15

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

شناخت کتاب و معرفی آن

آشنایی با فرهنگ کتاب و کتابخوانی