صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

بررسی مشکلات فرهنگی

ترویج و اصلاح فرهنگ در جامعه