صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

اندیشه های اسلام شناسی

روشنگری در زمینه ماهیت عوامل شکل گیری و گسترش عرفان های نوظهور

همکاران ما