صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

راه و بی راه

يکشنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقيقه

زمان پخش:یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه:14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

اندیشه های اسلام شناسی

روشنگری در زمینه ماهیت عوامل شکل گیری و گسترش عرفان های نوظهور

همکاران ما