صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عبور از تاریخ

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:12:45

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

تبیین تاریخ معاصر ایران توسط خسرو معتضد تاریخدان

نمایاندن زوایای مختلف تاریخ معاصر ایران به زبانی ساده و تلاش در جهت روشنگری تحریفات تاریخی برای جوان امروز ایرانی

همکاران ما