صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

تبیین تاریخ معاصر ایران توسط خسرو معتضد تاریخدان

نمایاندن زوایای مختلف تاریخ معاصر ایران به زبانی ساده و تلاش در جهت روشنگری تحریفات تاریخی برای جوان امروز ایرانی

همکاران ما