كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

كاوشگر

كاوشگر برنامه‌ای كه در آن به دنیای بزرگ علم سفر می كنیم و همراه با شما دوستان، دانستنی‌های جذاب پدیده‌های علمی را مرور می‌كنیم.

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح شنونده‌ی كاوشگر باشید.
شماره تلفن ارتباط مستقیم با كاوشگران: 09308410088

تهیه كنندگان: ونوس میراعلایی - نازنین علیدادیانی
كارشناس گویندگان: سیاوش عقدایی - محسن رسولی

دسترسی سریع
كاوشگر