کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

کاوشگر

کاوشگر برنامه ای که در آن به دنیای بزرگ علم سفر می کنیم و همراه با شما دوستان، دانستنی های جذاب پدیده های علمی را مرور می کنیم.

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 10 صبح شنونده ی کاوشگر باشید. شماره تلفن ارتباط مستقیم با کاوشگران: 09308410088

دسترسی سریع
کاوشگر