صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:09:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

برنامه ترکیبی در خصوص مسائل علمی

این برنامه می تواند مرجعی باشد برای پاسخگویی به سوالات علمی، اقتصادی نسل امروز