ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 45 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:9:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

دانش و اقتصاد مقاومتی

این برنامه می تواند مرجعی باشد برای پاسخگویی به سوالات علمی، اقتصادی نسل امروز