جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

جوان ایرانی سلام

به همه جوانیت، به غیرتت، به همتت، به توانت و به فكرت سلام می‌گوییم. به روزهای سختی كه پایش ایستادی، و به فرداهایی كه آن را خواهی ساخت، كه هر روز برای تو صبح است؛ روشن و مومن و آغاز گر. جوان ایرانی سلام .

تهیه كنندگان : سیروس رجبی ، مجتبی حسنی

اجرا : مهدی مفیدی ، پیمان طالبی

سردبیر: عصمت باپیران ، عطیه عسگری

نویسنده : سمیرا جعفری – مهدی رسولی

هماهنگی: فرزاد محمدی راد ، آزاده شبابی

بخش ورزشی: امیرحسین بابازاده، ایمان سلطان پور

باحضور: امیرعضد، صادق مهرانی، رضا سلیمیان، امیر بیشه ، علی زمانی ، محمد اصغری، امین قاسمی فرع

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام