صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 6:40

مدت برنامه: 1:20

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040000
سامانه پیامک: 30000881

برنامه صبحگاهی همراه با اطلاع رسانی

مجله صبحگاهی در مورد مسائل مختلف روز