صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جوان ایرانی سلام

جوان ایرانی سلام

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:6:40

مدت برنامه:1:20

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040000
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

برنامه صبحگاهی همراه با اطلاع رسانی

مجله صبحگاهی در مورد مسائل مختلف روز