صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ويژه اذان صبح به مدت 60 دقيقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:ویژه اذان صبح

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

ارائه برخی از آموزه های دینی و معارفی متناسب با فضای سحر با بیان جوانی.

در هر برنامه یک داستان بسیار کوتاه از زندگی یکی از بزرگات دین و اهل سیر وسلوک مطرح می شود که نکته موجود در این داستان به عنوان محور برنامه انتخاب می شود.