صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: ویژه اذان صبح

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

ارائه برخی از آموزه های دینی و معارفی متناسب با فضای سحر با بیان جوانی.

در هر برنامه یک داستان بسیار کوتاه از زندگی یکی از بزرگات دین و اهل سیر وسلوک مطرح می شود که نکته موجود در این داستان به عنوان محور برنامه انتخاب می شود.