صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:25

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

تبیین موفقیت های بزرگی که در صحنه های دفاع مقدس به علت ارتباط نزدیک محققان و مراکز علمی و پزوهشی کشور با بخش عملیاتی حاصل شده است.

- معرفی فناوری های کاربردی در عملیات<br> - شرح عملیات و شکل گیری نیاز<br> - معرفی نخبگان جنگی و رزمندگان دیروز و محققین امروز<br>

همکاران ما