ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 به مدت 10 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:12:30

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

تبیین موفقیت های بزرگی که در صحنه های دفاع مقدس به علت ارتباط نزدیک محققان و مراکز علمی و پزوهشی کشور با بخش عملیاتی حاصل شده است.

- معرفی فناوری های کاربردی در عملیات
- شرح عملیات و شکل گیری نیاز
- معرفی نخبگان جنگی و رزمندگان دیروز و محققین امروز

همکاران ما