اینجا شب نیست (بامداد شنبه) بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اينجا شب نيست (بامداد شنبه)

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و جوانان

پی بردن به دغدغه‌های نوجوانان امروز و دغدغه های جوانان امروز در سن نوجوانیشان و مقایسه آن ها. دعوت از یك نوجوان موفق به همراه خانواده‌اش بخش ثابت این برنامه را تشكیل میدهد. این برنامه رده سنی 10 تا 16سال را در نظر دارد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: بامداد شنبه

ساعت پخش برنامه: 24:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد شنبه)