صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقيقه

زمان پخش:بامداد شنبه

ساعت پخش برنامه:24:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و جوانان

پی بردن به دغدغه‌های نوجوانان امروز و دغدغه های جوانان امروز در سن نوجوانیشان و مقایسه آن ها. دعوت از یک نوجوان موفق به همراه خانواده‌اش بخش ثابت این برنامه را تشکیل میدهد. این برنامه رده سنی 10 تا 16سال را در نظر دارد.