مینای مهتاب شنبه تا جمعه از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

ميناي مهتاب

مینای مهتاب

مهتاب دستی به گونه آسمان كشید و ستاره‌ها همه شعر شدند. و ترانه این گونه جان گرفت.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : حسین خلیلی نژاد
گوینده : سمیرا سجادی - لاله اكبری
هماهنگی : فرزاد محمدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مینای مهتاب