صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مینای مهتاب

هر روز از ساعت 23:30 به مدت 25 دقيقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:23:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

افزایش مخاطب در ساعات مختلف شبانه روز

این برنامه مسابقه ای است به همراه ترانه های درخواستی

همکاران ما