صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 23:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

افزایش مخاطب در ساعات مختلف شبانه روز

این برنامه مسابقه ای است به همراه ترانه های درخواستی

همکاران ما