سفرنامه اربعین ایام اربعین از ساعت چند رسانه ای به مدت میان برنامه

رادیو جوان

سفرنامه اربعين

با قدم هایمان طومار نابودی اسرائیل را امضا كرده ایم

آلبوم عكس های ""سفرنامه اربعین"" را ورق بزنید!

1396/08/17
|
15:1

مهدی دهقان، عكاس رادیو جوان این تصاویر زیبا را با دوربین رادیوجوان ثبت كرده است.

دسترسی سریع
سفرنامه اربعین