تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو رو نفس می كشم

گفتگوی ماه رمضانی با وزیر بهداشت و درمان دكتر هاشمی

1395/04/08
|
14:45

دكتر حسن قاضی زاده ی هاشمی پزشك متخصص چشم و وزیر بهداشت و درمان

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم