از ساعت به مدت

رادیو جوان را از کاشمر بشنوید!

دوم و سوم آذرماه 96 شهر کاشمر میزبان برنامه زنده ""موج جوونی"" بود.

1396/09/11
|
12:6

هشتم و نهم تیر ماه 96 نیز برنامه ""موج جوونی"" به این شهرستان در استان خراسان رضوی سفر كرده است.

دسترسی سریع
موج جوونی