هواتو دارم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

هواتو دارم

فقیرترین شهر ایران از نظر مسجد، تهران است

سیدمهدی طباطبایی، خیر مسجدساز، همراه گروه جهادی امیرالمومنین علی (ع) در نقاط مرزی و در شهرهای محروم در حال ساخت مسجد هستند. او در برنامه هواتو دارم از رادیو جوان، درباره فعالیت‌های گروه جهادی امیرالمومنین علی (ع) گفت‌وگو كرد.

1401/06/02
|
08:54
|

آقای سیدمهدی طباطبایی درباره فعالیت مسجدسازی گروه جهادی امیرالمومنین علی (ع) گفت: «یكی از اولین نیازهای یك جامعه موحد و توحیدی داشتن پایگاه عبادت است.
در اسلام یك ویژگی خاصی هست كه ما برای هرجامعه‌ای، هر محله و منطقه‌ای باید بنا بر فراخور جمعیت مسجد بسازیم.
با بررسی‌های انجام شده و آماری كه به دست آمده، ما هنوز چند هزار روستای بدون مسجد داریم.
در شهرك‌ها و محلات جدید مسجد نداریم.»

او ادامه داد: «فقیرترین شهر ایران با توجه به جمعیتش از نظر مسجد، تهران است و غنی‌ترین شهرهای ما با توجه به جمعیت زاهدان است.
بنابراین ما یك وظیفه الهی، انسانی و ملی داریم كه برای هر گروه و جامعه‌ای باید مسجد بسازیم.
مشكلی كه الان داریم این است كه ما مساجد بزرگ و پرهزینه را می‌سازیم اما از مساجد ساده در روستاها غفلت می‌كنیم.»

سیدمهدی طباطبایی افزود: «ما با عنایات مخصوص امیرالمومنین علی (ع) كه خیریه ما به نام خیریه ایشان است به خواست خدا تصمیم داریم 1001 مسجد در مرحله اول بسازیم.
از این 1001 مسجد در داخل و خارج از كشور و بیشتر در مناطق محروم، تا به حال 785 مسجد را ساختیم.»

او در آخر خاطرنشان كرد: «امیدواریم كه در مرحله اول برای اكثر روستاهای بدون مسجد را، یك مسجد 100 متری ساده بسازیم و این پروژه را به سرانجام برسانیم.»

دسترسی سریع
هواتو دارم