هواتو دارم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

هواتو دارم

محرومیت‌زدایی یك عشق در بچه‌های جهادی است

مهرداد گنج‌پرور مسئول گروه جهادی شهید عباسعلی جواد قره‌باغ از ارومیه، در برنامه هواتو دارم از رادیو جوان، درباره این گروه جهادی گفت‌وگو كرد.

1401/04/05
|
10:27
|

مسئول گروه جهادی شهید عباسعلی جواد قره‌باغ درباره شروع فعالیت این گروه جهادی گفت: «سال 1395 گروه جهادی شهید جواد قره‌باغ كه حاصل تصمیم یك جوان پا به كار بسیجی بود تشكیل شد و از سال 96 بنده به عنوان خادم در خدمتشان هستم. این گروه شروع به مجموعه‌سازی و جذب نفرات كردند و همچنین سازماندهی بر اساس مناطق هدف كه اكثرا حاشیه شهرستان ارومیه و مناطق محرومی هست انجام شد.»

مهرداد گنج‌پرور درباره افراد فعال در این گروه گفت: «حدود 20 نفر ثابت داریم و بر اساس پروژه‌هایی كه در آن درگیر می‌شویم با همكاری سایر گروه‌ها و نهادها به حدود 50 نفر می‌رسیم.»

گنج‌پرور درباره اقدامات این گر‌وه گفت: «چند ماه تعمیرات منازل و اماكن داشتیم، رنگ‌آمیزی، پخت غذای گرم، پخش بسته‌های معیشتی و كلاس‌های سواد آموزی داشتیم و در شهرستان‌های مختلف فعال بودیم.»

او ضمن اشاره به بازه سنی اكثر افراد گروه كه بین 15 تا 30 سال هستند، درباره اشتیاق به كمك در بین جوانان گفت: «محرومیت‌زدایی یك عشق در بچه‌های جهادی است.
وقتی محرومیت را می‌بینیم نمی‌توانیم تحمل كنیم كه ما زندگی عادی داشته باشیم و همشهری ما در فقر و محرومیت باشد.»


برنامه هواتو دارم ساعت 12:00 به مدت 25 دقیقه به طور زنده از رادیو جوان پخش می‌شود.

دسترسی سریع
هواتو دارم