رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

راديوم

گزارشی از جشنواره‌ای جذاب

در ابتدای برنامۀ رادیوم از جشنواره‌ای جذاب برای جوانان صحبت شد.

1399/10/16
|
11:07

آقاى پیرمحمدزاده، دبیر جشنوارۀ جوان نوآور، در گفتگو با برنامۀ رادیوم اشاره کرد: دانشگاه آزاداسلامى تهران براى پاسداشت نام و یاد شهید موسوى، شهید مدافع حرم، قرار است که به جوان نوآور کشور جایزۀ ویژه اهدا کند که در حوزۀ نوآورى اجتماعى و برای توسعۀ پایدار کشور طراحى شده باشد.

آقاى پیرمحمدزاده افزود: نوآورى اجتماعى به مفهوم راه حلى براى مشکلات اجتماعى و ایجاد ارزشى براى جامعه تلقى می‌شود. ایشان در توضیح اینکه حل مشکلات چه جامعه‌اى هدف این جشنواره است اشاره کرد: قشر آسیب‌پذیر و قشر کم در آمد و آسیب‌دیدگان اجتماعى که مشکلات اجتماعى دارند و جوانانی که با روش نوآورانه کاری کنند این قشرها مشکلات و چالش کمترى داشته باشند، مثلا فرآیند کمک رسانى به آنها را فراهم کنند، می‌توانند در زمر‌ۀ جوانان نوآور این جشنواره باشند.

تهیه کنندۀ برنامۀ رادیوم علی نوبخت و سردبیر آن احسان مهرجوست و کار گزارشگری آن را عطیه محسنی انجام می‌دهد.

دسترسی سریع
رادیوم