رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

راديوم

جایزۀ نوآور جوان

گزارش کوتاه از جشنواره‌ای نوآورانه.

1400/03/30
|
13:25

آقاى پیرمحمدزاده، دبیر جشنوارۀ جوان نوآور ماندگار، در گفتگو با برنامۀ رادیوم اشاره کرد: «دانشگاه آزاداسلامى تهران براى پاسداشت نام و یاد شهید موسوى، مدافع حرم، قرار است که به جوانان نوآور کشور جایزۀ ویژه اهدا کند. کسانی که با اقدامات نوآورانۀ خود منجر به حل مشکلات اجتماعی شده باشند».

آقاى پیرمحمد زاده افزود نوآورى اجتماعى به مفهوم راهى براى حل مشکلات اجتماعى و ایجاد ارزشى براى جامعه تلقى می‌شود. نوآوری اجتماعی در علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، سبک زندگی، استقلال و آزادی و عزت ملی وجود دارد. ایشان در توضیح اینکه حل مشکلات چه جامعه‌اى هدف این جشنواره است اشاره کرد: «قشرهای آسیپ پذیر و کم در آمد و آسیب دیدگان اجتماعى که مشکلات اجتماعى دارند باید هدف این جوانان قرار بگیرند. جوانانی که با روش نوآورانۀ خود مشکلات و چالش این قشر را کمتر و فرآیند کمک رسانى به آنان را فراهم کنند، می‌توانند در زمرۀ جوانان نوآور این جشنواره قرار گیرند».

تهیه‌کنندۀ این قسمت از برنامه آقای علی نوبخت‌اند.

دسترسی سریع
رادیوم