رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

قلب حیاتی ترین عضو بدن هر جانداری

گزیده‌ای از پرونده ویژه رادیوم، روز 21 خرداد.
گفتگو با دكتر كیمیا كجوری دامپزشك درباره قلب جانوران.

1403/03/26
|
07:09
|

آیا قلب كلیدی ترین عضو بدن جانوران است؟
همانطور كه می‌دانیم قلب را می‌توان به عنوان ساختار حیاتی بدن همه موجودات به حساب آورد به دلیل اینكه جزئی از دستگاه گردش خون به حساب می‌آید و در نتیجه اگر قلب نباشد عملكرد سیستم بدن تمام موجودات به هم خواهد ریخت.
ساختار قلب به چه شكل است؟
قلب انسان دارای چهار حفره است، دو حفره در سمت راست به نام‌های دهلیز راست و بطن راست و دو حفره در سمت چپ به نام‌های دهلیز چپ و بطن چپ وجود دارد.
دهلیزها دو حفره فوقانی قلب هستند كه با دیواره‌ای ماهیچه‌ای از یك‌دیگر جدا شده‌اند. اندازه بطن‌ها از دهلیزها بزرگ‌تر است؛ و وظیفه آن‌ها تلمبه كردن خون به داخل بطن‌های قلب است. دهلیزها خون را از بخش‌های گوناگون بدن جمع می‌كنند. 
بطن‌ها دو حفرهٔ تحتانی قلب هستند كه توسط دیواره‌ای قطور و محكم ماهیچه‌ای از یك‌دیگر جدا شده‌اند. اندازه بطن‌ها از دهلیزها بزرگ‌تر است؛ و وظیفه آن‌ها تلمبه كردن خون به خارج از قلب است.
ضربان قلب یا تپلش قلب چیست؟
به هر انبساط یا انقباض یا پمپاژ قلب ضربان قلب گفته می‌شود. ضربان قلب انسان بین 60 تا 80 ضربه در دقیقه است.
قلب كدام جانور از همه بزرگ‌تر است؟
قلب وال یا نهنگ در بین جانوران از همه بزرگ‌تر است. به دلیل اینكه هر چقدر سایز بدن بزرگ‌تر باشد قلب نیز بزرگ‌تر خواهد بود. وزن وال یا نهنگ آبی 173 تن است و اندازه بدن آن 30 متر است. همچنین وزن قلب آن 200 كیلوگرم است و 1.5 متر طول قلب آن است.
كوچك‌ترین قلب متعلق به كدام جانور است؟
كوچك ترین قلب متعلق به یك نوع حشره است كه  حدودا 139 هزارم تا 55 صدم میلیمتر اندازه قلب آن است.
در نهایت كدام حیوان فشارخون بالا و ضربان قلب بالایی دارد؟
قلب زرافه فشار خون بالایی دارد و باید به قدش غلبه بكند و خون زیادی را پمپاژ كند تا به مغز آن برسد. قلب زرافه در هر ثانیه سه بار می‌زند.

دسترسی سریع
رادیوم