رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

تفسیر یك علم كه بدون آن بسیاری از حرفه‌ها وجود ندارد.

گزیده‌ای از پرونده ویژه رادیوم، روز 29 اردیبهشت.
گفتگو با دكتر آرزو سلیمی دكترای ریاضیات، درباره ریاضیات و اهمیت آن در زندگی.

1403/03/06
|
15:17
|

چرا اكثر افراد علاقه‌ای به ریاضیات ندارند؟
به دلیل اینكه ریاضیات مغز انسان را به چالش می‌كشد و در مواقعی انسان برای حل مسئله خیلی باید فكر كند، به همین دلیل افراد علاقه‌ای به آن ندارند.
ذات ریاضیات به چه كاری می‌آید؟
ذات ریاضی باعث می‌شود كه باقی علوم بتوانند خودشان را پیدا كنند. به تعبیری ریاضی علم است و بقیه رشته‌ها فن هستند. یعنی ما در همه رشته‌ها از پایه ریاضی باید استفاده بكنیم در حقیقت اگر ریاضی نباشد ما خیلی چیزها را از دست می‌دهیم.
كارهایی كه خیام در حوزه ریاضیات كرده است چیست؟
خیام در حوزه ریاضیات اقدامات فراوانی انجام داده است ولی چند مورد برجسته آن شامل 1. تقویم جلالی 2. مثلث خیام پاسكال 3. چهار ضلعی خیام ساكری
تقویم جلالی چیست؟ا
این تقویم جهان هماهنگ با سال اعتدالی و مبنای گاهشماری ایرانی از سده پنجم خورشیدی بدین‌سو است. گاه‌شماری جلالی در راستای اصلاح و محاسبه دقیق گاهشماری ایرانی و در پی گاه‌شماری یزدگردی به وجود آمد. بی‌توجهی به اجرای كبیسه‌گیری گاهشماری یزدگردی از سال 375 یزدگردی (1006 میلادی) تا اوایل دوران جلال الدوله ملكشاه سلجوقی موجب شده بود نوروز هجده روز نسبت به زمان واقعی جابجا شود، و اعتدال بهاری به جای اول فروردین با نوزدهم فروردین منطبق شود. از این رو با حذف هجده روز آغاز فروردین و اعمال آن به عنوان كبیسه در پایان سال 447 یزدگردی و قرار گرفتن موقعیت ورود خورشید به نقطه اعتدال بهاری در سرآغاز سال، گاهشماری جلالی شكل گرفت. این تقویم در دوره جلال‌الدین ملكشاه سلجوقی با فرمان نظام الملك و محل رصد آن شهرهای اصفهان (پایتخت سلجوقیان)، ری و نیشابور ذكر شده‌است. گاه‌شماری جلالی تا پیش از مشروطه در ایران رسمیت نداشت و با تغییراتی از جمله در مبدأ و اسامی و طول ماه‌ها در قالب تقویم هجری خورشیدی برجی از سال 1329 هجری قمری برابر با 1289 هجری خورشیدی در ایران به كار رفته و سپس با تغییراتی در قالب تقویم هجری خورشیدی در سال 1304 خورشیدی كلیات آن به همراه نام‌های فارسی برای ماه‌ها و تعدیل طول ماه‌ها به تصویب مجلس شورای ملی، گاه‌شماری رسمی ایران شد.
در آخر و به نظر شما چطور ریاضیات را به آسانی یاد بگیریم؟
هیچ الزامی وجود ندارد كه همه انسان ها ریاضیات را تا مدارج بالا فرا بگیرند ولی همه انسان ها باید كمی ریاضیات بلد باشند و بهترین راهكار برای یادگیری آسان ریاضیات این است كه آن را ساده بگیریم و با آن نجنگیم.

دسترسی سریع
رادیوم