رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

چرا باید اهمیت ویژه‌ای به اكوتوریسم بدهیم؟!

گزیده‌ای از پرونده ویژه رادیوم، روز 5 اسفند.
گفتگو با دكتر مهران خالصی، پژوهشگر محیط زیست در رابطه با اكوتوریسم.

1402/12/07
|
12:54
|

آیا تا به حال كلمه اكوتوریسم را شنیده اید؟ منظور از واژه اكوتوریسم چیست؟
در فارسی كلمه بوم معادل اكو قرار داده شده است و به نوعی به اوكوتوریسم بوم‌گردی گفته میشود.
واژه اكوتوریسم از منظر كمیسیون جهانی اكوتوریسم به معنای سفری مسئولانه به منظور حفظ محیط زیست و نفع رساندن به جامعه محلی است.
در سال 1990 كمیسیون جهانی اكتوریسم بنا شد و 4 هدف را مشخص كرد و تا كنون اكوتوریسم بر اساس این 4 هدف جلو می‌رود.
1. اهداف فرهنگی و اجتماعی
2. پایدار بودن اكوتوریسم (كاهش دادن تخریب محیط زیست) 
3. یادگیری، آموزش و افزایش آگاهی
4. نفع رساندن به جوامع محلی

اكوتوریسم به چند روش وجود دارد:
1. اكوتوریسم كشاورزی
2. اكوتوریسم كوهستانی و جنگلی
3. اكوتوریسم كویری
4. اكوتوریسم اقلیمی
5.اكوتوریسم اكو
مقاصد اكثر اكوتوریسم ها مناطق چهارگانه محیط زیست است . كه شامل پارك های ملی ، حیات وحش و پناهگاه حیات وحش ، آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده است.
در آخر باید بحث اكوتوریسم را از توریسم جدا كنیم. توریست كسی است كه هدف او فقط تفریح است. ولی اكوتوریست كسی است كه حداقل دو هدف از هدف‌های چهارگانه كمیسیون جهانی اكوتورسیم را رعایت كند.

دسترسی سریع
رادیوم