رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

كودها و سموم زیستی، نجات دهنده‌های انسان و محیط زیست

گزیده‌ای از پرونده ویژه رادیوم، روز 1 بهمن.
گفتگو با دكتر مهرناز خیاطی متخصص و كارشناس آموزش و ترویج كشاورزی در رابطه با كود و سموم زیستی.

1402/11/04
|
18:55
|

موضوع امروز پرونده ویژه رادیوم در رابطه با سموم و كودهای زیستی می‌باشد. برای اینكه متوجه شویم كودها و سموم زیستی چه هستند و چه كاربردی دارند، باید به گذشته برگردیم. جایی كه انسان فهمید با استفاده از كود می‌تواند باعث رشد بیشتر گیاهان شود، بعدتر با گذشت زمان متوجه وجود آفات و ضرورت مقابله با آن شد.
در عصر حاضر و با افزایش جمعیت كره زمین، انسان نیاز داشت تا محصولات كشاورزی بیشتری تولید كند، پس به سراغ كودها و سموم شیمیایی رفت. اما هر چه كه این كودها و سموم به كمك كشاورزی مدرن آمد و باعث شد تا انسان محصولات بیشتری تولید كند، از طرف دیگر سلامت مصرف كننده در معرض خطر قرار گرفت.
همه ما با آسیب‌هایی كه سموم و كودهای شیمیایی می‌تواند به بدن انسان وارد كند آشنا هستیم، اما این فقط یك طرف ماجرا است. از طرف دیگر، خاك و آب مورد استفاده كشاورز آسیب بسیار می‌دید زیرا سموم و كودهای شیمیایی در دراز مدت، باعث تخریب خاك و آلوده شدن آب می‌شدند.
اینجا بود كه محصولی تولید شد تا به كمك كشاورز، مصرف كننده و حتی محیط زیست بیاید. كودها و سموم زیستی، با استفاده از بازمانده‌های محصولات داخل محیط زیست مثل باقیمانده دانه‌های روغنی و بسیاری گیاهان دیگر، یا با استفاده از موجوداتی از داخل محیط زیست كه می‌توانند مقابله كنند با آفات موجود در گیاهان، به كمك كشاورز می‌آید.
اما سوال اینجاست كه تفاوت كودهای دامی یا با كودهای زیستی در چیست؟!
اول اینكه در بسیاری از كودهای زیستی، مقداری كود دامی نیز وجود دارد، اما مشكل اصلی كودهای دامی كنترل نشده بودن آن‌هاست. باتوجه به سبك كشاورزی امروزه، باید كودها كنترل شده باشند تا آسیبی به خاك و محصول نرسد.
و در آخر، آیا این محصولات زیستی مقرون به صرفه هستند؟!
بسیاری از كشاورزان در حال حاضر فكر می‌كنند كه كودهای زیستی كیفیت كودهای شیمیایی را ندارند، یا تصور می‌كنند قیمت آن‌ها بیش از حد زیاد باشد، اما واقعیت این است كه یك 20 لیتری كود زیستی مساوی است با یك كامیون كود شیمیایی یا كود دامی. در حال حاضر كود زیستی هم باعث بالاتر رفتن كیفیت محصولات می‌شود و هم از نظر قیمتی بسیار مقرون به صرفه‌تر است.

دسترسی سریع
رادیوم