رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

هوش مصنوعی و یك فرصت نوآورانه

گزیده ای از پرونده ویژه رادیوم، روز 27 آذر.
گفتگو با دكتر كامران باقری، متخصص مدیریت نوآوری، در رابطه با نوآوری و هوش مصنوعی.

1402/09/28
|
07:28
|

برای فهم بهتر نوآوری در هوش مصنوعی باید نوآوری را دقیق بشناسیم.

نوآوری یك ویژگی سازمانی است كه از طریق تغییر ایجاد ارزش می كند. در بسیاری از مواقع ما نوآوری را با خلاقیت اشتباه می گیریم، در صورتی كه خلاقیت یك ویژگی فردی است ولی نوآوری یك ویژگی سازمانی است. حضور افراد خلاق در سازمان ها باهث تغییر و نوآوری می شود.

اما ارتباط هوش مصنوعی و نوآوری چیست؟!

در اصل فناوری هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست و حدودا 40 الی 50 سال سابقه دارد، چیزی كه در سال گذشته بیشتر دیده شد و باعث ترند شدن بیشتر هوش مصنوعی شد فناوری هوش مصنوعی زاینده بود. در اینجا اتفاق بزرگ توانایی خلق است كه هوش مصنوعی به دست آورده است. ما تا قبل از این از فناوری هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن استفاده می كردیم ولی هوش مصنوعی زاینده توانایی تصمیم گیری به جای ما را دارد. یا در تعریفی دیگر ما در گذشته از هوش مصنوعی برای همفكری استفاده می كردیم و نسل بشر تفكر برتر را دارا بود، اما امروزه ما با هوش مصنوعی زاینده هم هوش هستیم.

هوش مصنوعی زاینده یك فرصت نوآورانه جدی است كه به این امكان را به ما می دهد تا با كمك گرفتن از خلاقیتش، نوآوری را در سازمان ها پیاده سازی كنیم.

دسترسی سریع
رادیوم