شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

خانواده زبان پدری یا مادری؟

پژوهشگران با بررسی زبان های مختلف هند و اروپا در بازه زمانی 10 هزار سال گذشته دریافتند که پدر و مادر هر دو بر شکل گیری زبان نسل های آینده تاثیر داشته و واژگان بیشتر از سمت پدر و اصوات و لهجه از سمت مادر منتقل می شود.

1397/06/04
|
20:13

به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان؛ پژوهشگران با بررسی زبان های مختلف هند و اروپا در بازه زمانی 10 هزار سال گذشته دریافتند که پدر و مادر هر دو بر شکل گیری زبان نسل های آینده تاثیر داشته و واژگان بیشتر از سمت پدر و اصوات و لهجه از سمت مادر منتقل می شود.

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است، اهمیت بیشتر زبان مادری یا پدری است؟ در حقیقت پژوهشگران قصد دارند مشخص کنند زبان و گویش پدر در شکل گیری زبان و گویش فرزندان بیشتر موثر است یا مادر؟

در این زمینه نظریات متعددی وجود دارد. نظریه مبتنی بر زبان مادری تاکید می کند که زبان از طرف مادر به فرزندان منتقل شده و حتی ازنظر ژنتیکی نیز این موضوع از خط سیر ژنتیکی مادران به نسل های بعد می رسد درحالی که در نقطه مقابل و بر اساس نظریه زبان پدری، خطوط پدرانه بر زبان محلی در یک منطقه پرجمعیت غالب است. این نظریه نیز بر اساس تحقیقات ژنتیکی و انسان شناسی پیشنهادشده است.

به تازگی تیمی از پژوهشگران حوزه ژنتیک جمعیت به سرپرستی لی جین (Li Jin) در بررسی های خود دریافتند که هر دو سمت این ماجرا یعنی پدر و مادر بر نوع زبان فرزندان تاثیر دارند. بر این اساس مشخص شد که در زبان های هندواروپائی خط کروموزوم پدری بر واژگان و لغات تاثیر داشته و خط ژنتیکی مادری نیز در شکل گیری نوع تلفظ و لهجه فرزندان دخیل است.

در این مطالعات، دانشمندان به بررسی ارتباط زبان شناسی ژنتیکی 34 جمعیت مختلف انسانی که به زبان های متفاوت هندواروپایی صحبت می کردند پرداختند. آن ها با گردآوری ساختار کروموزوم Y و میتوکندری دی ان ای گروه های مختلف افرادی که به این زبان ها سخن می گفتند، تاثیراتی که از سمت پدر و مادر به نسل های بعدی منتقل شده است را مطالعه کردند. بر این اساس مشخص شد که تمام گروه های هم خانواده ازنظر زبانی دارای جهش های ژنتیکی ثابتی بودند که از دوره پارینه سنگی یعنی حدود 10 هزار سال پیش تاکنون قابل ردیابی است. برای مقایسه زبان های هندواروپائی، فهرست اصلی و موجودی واج شناسی که در این زبان ها از آن ها استفاده می شود به همراه مواردی همچون سیستم واژگان و سیستم صوت و بیان حروف به ترتیب بررسی شدند.


انتهای پیام/

دسترسی سریع
شمارش معکوس