شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

خانواده پنجاه درصد از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند

باید سیاست‌گذاری منطقی و علمی با استفاده از تجربه‌ی ملی و بین‌المللی در قالب فرهنگ و تعالیم دینی در این حوزه‌ها داشته باشیم.

1397/05/22
|
13:42

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: براساس ماده‌ی 101 برنامه ششم توسعه همه‌ی دستگاه‌ها به فراخور تکالیف قانونی باید نسبت به وضعیت و شاخص‌های مرتبط با زنان برنامه ریزی داشته باشند تا اگر شکاف جنسیتی وجود دارد، کم شود.

معصومه ابتکار روز سه شنبه در کارگروه تخصصی زنان و خانواده در تبریز اظهار داشت: ماده‌ی 101 برنامه‌ی ششم توسعه بر لزوم برنامه ریزی متعادل جنسیتی تاکید دارد تا دسترسی‌های برابر برای زنان و مردان در جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: بحث زنان و خانواده موضوعی بین بخشی است و همه‌ی دستگاه‌ها در این خصوص مسئولیت دارند.

ابتکار با اشاره به اینکه 50 درصد از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: باید سیاست‌گذاری منطقی و علمی با استفاده از تجربه‌ی ملی و بین‌المللی در قالب فرهنگ و تعالیم دینی در این حوزه‌ها داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت توجه ویژه‌ای به مسئله‌ی کارآمدی و عدالت دارد، گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که مجددا به کشور تحمیل می‌شود و شرایط سخت اقتصادی که ایجاد شده‌است، انتظارات و مطالبات مردم از دولت کارآمدی، رعایت انصاف و عدالت و برخورداری از معیشت سالم است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه وظیفه‌ی دولت در این شرایط سنگین‌تر می شود، اضافه کرد: در حوزه‌ی عدالت در تکالیف قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ی 101 به صورت شفاف به عدالت جنسیتی اشاره دارد.

وی گفت: بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل دختران ممکن است در برخی از نواحی به دلایل گوناگون اتفاق بیفتد که آسیب‌های جدی به این دختران وارد می کند.

دسترسی سریع
شمارش معکوس