صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

این برنامه تقدیم به روح شهید محسن دین شعاری، نوجوان 17 ساله‌ی بسیجی، می شود که با رشادت‌های خود از مرزهای کشور دفاع کرد.

پدیده‌ی جنگ در کلیه‌ی منابع‌، اشاره به منازعه‌ی مسلحانه دارد و با پیشرفت فناوری، شیوه‌های جنگ نیز تغییر کرده است.
تفاوتی که دفاع مقدس با سایر جنگ‌‌ها داشت در انتخاب شیوه‌‌ها و روش‌های منحصر به فرد است. یکی از فرمایش‌های امام (قدس سره) تأکید بر روحیه است، زیرا که با این عمل مردم یک کشور قادر خواهند بود در برابر دشمنان و بیگانگان قد علم کرده ایستادگی کنند.
بنابراین انتخاب مؤثرترین راهکار در صحنه‌ی نبرد روحیه است. این پژوهش با عنوان «نقش روحیه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس است. مورد توجه محقق قرار گرفته است. سؤال اصلی عبارت است از روحیه چه تأثیری در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس داشته است‌. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی‌، تحلیلی و پیمایشی است.
هر روز از شبکه‌ی جوان ساعت 11:40دقیقه این برنامه تقدیم شما می‌شود.

مرتبط با این خبر

  • ارتش نمونه

  • شهید حلوائی

  • وقتی ارتفاع برایشان بی معنیست

  • رادارهای کنترل شکاری در تخصصش بود

  • شکوه حماسه نصر

  • شرایط سخت را به زانو درآورد

  • کماندویی که خرمشهر را گورستان تانک های عراقی کرد

  • لاله‌های جنگجوی آبی

  • شکوه حماسه خیبر

  • شکوه عبور از اروندرود