کیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه

کسانی که مجوز دور زدن قانون را صادر می کنند

برنامه "کیلومتر88" سه شنبه رادیوجوان؛ ،از قانون گرایی و قانون گریزی صحبت خواهد کرد و از مخاطبین خواهد پرسید که چقدر قانون گرا یا قانون گریز هستند؟رعایت چه قوانینی آسان است؟ترجیح می دهند کدام قوانین را دور بزنند؟

1397/06/13
|
09:59

به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان؛ برنامه "کیلومتر "88 سه شنبه رادیوجوان؛ ،از قانون گرایی و قانون گریزی صحبت خواهد کرد و از مخاطبین خواهد پرسید که چقدر قانون گرا یا قانون گریز هستند؟رعایت چه قوانینی آسان است؟ترجیح می دهند کدام قوانین را دور بزنند؟و آیا ریشه رواج قانون‌گریزی در انسان ها است، یا مشکل از نارسایی خود قوانین است؟

پایگاه اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی در مقاله ای به قلم محسنی رضاعلی می نویسد: وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند.مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است. قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود، و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاکم گردد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
کیلومتر 88