صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

همه ما آدمهای خیرخواه را دوست داریم و گاهی خودمون دلمون خواسته که هرکاری از دستمون برمیاد برای شادکردن دیگران انجام بدیم.آدمهای خیرخواه بزرگن و بزرگواری رو ترسیم می کنن. 28خرداد"کیلومتر 88" بررسی کرد.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ همه ما آدمهای خیرخواه را دوست داریم و گاهی خودمون دلمون خواسته که هرکاری از دستمون برمیاد برای شادکردن دیگران انجام بدیم.آدمهای خیرخواه بزرگن و بزرگواری رو ترسیم می کنن. 28خرداد"کیلومتر 88" بررسی کرد.

خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران که در فرهنگ انسان ساز اسلام از منزلتى والا برخوردار است. «خیرخواهى» گاهی با «نصیحت» هم معناست و نصیحت یعنى درخواست عمل یا سخنى که مصلحتِ کننده آن کار و گوینده آن سخن را در پى داشته باشد یا دعوت به آنچه که صلاح مخاطب در آن باشد و نهى از چیزى که تباهى و فساد در پى دارد.بنابراین، ناصح و خیرخواه کسى است که به کردار و گفتار نیک راهنمایى کند. اگر تعداد آدمهای خیرخواه یک جامعه افزایش بیابد امید و نشاط در جامعه نشر پیدا می کند.

انتهای پیام/

مرتبط با این خبر

  • پاسخگوی فراموش شده‌ها هستیم؟

  • حرص؛چاهی که برای خود می‌کنیم!

  • ابلیس از آن می ترسد

  • پسر شجاع یا دختر شجاع؛ کدامیک هستید؟

  • عقل و خرد و جایگاه آن در زندگی

  • چه کسی قابل اعتماد است؟

  • خوشبختی چیست؟

  • دفتر کار

  • صداقت و راستگویی رمز خوشبختی

  • انصاف چیست؟