کیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه

خیرخواه بودن یعنی چه؟ آنچه که برایش می‌خواهی!

همه ما آدمهای خیرخواه را دوست داریم و گاهی خودمون دلمون خواسته که هرکاری از دستمون برمیاد برای شادکردن دیگران انجام بدیم.آدمهای خیرخواه بزرگن و بزرگواری رو ترسیم می کنن. 28خرداد"کیلومتر 88" بررسی کرد.

1397/03/30
|
08:43

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ همه ما آدمهای خیرخواه را دوست داریم و گاهی خودمون دلمون خواسته که هرکاری از دستمون برمیاد برای شادکردن دیگران انجام بدیم.آدمهای خیرخواه بزرگن و بزرگواری رو ترسیم می کنن. 28خرداد"کیلومتر 88" بررسی کرد.

خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران که در فرهنگ انسان ساز اسلام از منزلتى والا برخوردار است. «خیرخواهى» گاهی با «نصیحت» هم معناست و نصیحت یعنى درخواست عمل یا سخنى که مصلحتِ کننده آن کار و گوینده آن سخن را در پى داشته باشد یا دعوت به آنچه که صلاح مخاطب در آن باشد و نهى از چیزى که تباهى و فساد در پى دارد.بنابراین، ناصح و خیرخواه کسى است که به کردار و گفتار نیک راهنمایى کند. اگر تعداد آدمهای خیرخواه یک جامعه افزایش بیابد امید و نشاط در جامعه نشر پیدا می کند.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
کیلومتر 88