کیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه

شجاعت ذاتی است یا اكتسابی پسر شجاع یا دختر شجاع؛ کدامیک هستید؟

شجاع یعنی دلیر. دلاور با دل و جرات و کسی که صاحب این ویژگی ها باشد را شجاع می گویند. اما این واژه هم مثل دیگر واژه ها یک مفهوم و معنی ظاهری و یک معنی و مفهوم باطنی دارد. "کیلومتر 88" شنبه 22 اردیبهشت درخصوص شجاعت و رفتارشجاعانه سخن گفت.

1397/02/23
|
17:06

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛شجاع یعنی دلیر. دلاور با دل و جرات و کسی که صاحب این ویژگی ها باشد را شجاع می گویند. اما این واژه هم مثل دیگر واژه ها یک مفهوم و معنی ظاهری و یک معنی و مفهوم باطنی دارد. "کیلومتر 88" شنبه 22 اردیبهشت درخصوص شجاعت و رفتارشجاعانه سخن گفت.

شجاع کسی است که قلب او قوی باشد و در پیش آمدها و ناگواریها نترسد و خود را نبازد و جزع و فزع ننماید و تحمل داشته باشد اگرچه از جهت بدنی قوی نباشد. برخی گفته اند شجاع کسی است که در طول زندگی اش هر چند وقت یکبار به گذشته خویش بیندیشد و اعمال خود را مورد بررسی قرار دهد.

شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود پیروز شود. و برخی دیگر هم شجاعت در زندگی را دارای شکلهای مختلفی دیده اند و به معنی کسی که می تواند دشمنانش را مهار کند تعریف کرده اند. با این حال اینطور به نظر می رسد که در زمان حال شجاع کسی است که سختیها و رنجهای زندگی را تحمل می کند و آرام کار می کند به امید روزهایی که زندگی می تواند بهتر از امروز در جریان باشد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
کیلومتر 88