کیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:45 به مدت 15 دقیقه

تعریف شما از خوشبختی چیست؟ خوشبختی چیست؟

خوشبختی چیزی است که همه دوست دارند داشته باشند. ممکن است فردی موفق باشید یا پول بسیاری داشته باشید، اما بدون خوشبختی این داشته‌ها بی‌معنا و مفهوم خواهد بود.

1397/02/17
|
18:10

در لغت‌نامه دهخدا، خوشبختی، سعادت، نیک‌اختری و مقابل شقاوت یا بدبختی تعریف شده است. ماهاتما گاندی می‌گوید خوشبختی زمانی است که چیزی که فکر می‌کنید، چیزی که می‌گویید و چیزی که انجام می‌دهید با هم هماهنگ باشد. در کل، می‌توانیم بگوییم که خوشبختی یک تصمیم است. خوشبختی شما تصمیم شما برای به دست آوردن آن است. مشکلاتتُ از ریشه حل کن نه از ساقه. چـون ریـشـه‌ی مشـکلاتـت در کردار و افکـارته. به جای اینکه سعی کنی ظواهر عالمُ تـغـیـیـر بدی تا به آرامش برسی سعی کن در پشت پرده‌ی عالم، فرمول‌های خدا رو تغییر بدی تا مشکلاتت حل بشه. منظور اینه که مشکلاتتُ از ریشه حل کن. به جای اینکه خود مشکلُ حل کنی، علت به وجود آمدن مشکلُ اصلاح کن.


ایـن یـه فـرمـول آسـمـانـیـه. اگه می‌خوای حرفه‌ای‌تر عمل کنی، از کسانی که بهشون ظلم کردی عذرخواهی کن. این طوری به آرامش می‌رسی. حسادت می کنی چون فکـر میکـنی لـیـاقـتـشُ نـداره. سعـی نکـن کسیُ با حسودی و فـرستـادن انرژی مـنـفـی تغـیـیـر بـدی. افکـار خودتُ تغـیـیـر بـده.
به این نـتـیـجـه بـرس که اون یا واقـعـا لـیـاقـتـشُ داره یا اگر هم لـیـاقـت نـداره، تصمـیـم خـدا ایـنـه و در فـرمـول‌های پـیـچـیـده‌اش، ایـن تصمـیـم بـر مـبـنـای حـق گـرفـتـه شـده. کـمـی هـم، بـنـده‌هاشُ بـه چـشـم فـرزنـدان خودت بـبـیـن، و روی سیاهی‌های قـلـبـت کار کن.


به همین دلیل برنامه‌ی «کیلومتر 88» روز دوشنبه 17 اردیبهشت به معنای خوشبختی پرداخته است.

دسترسی سریع
کیلومتر 88