صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است. مسئولیت داشتن یعنی پایبند کاری بودن. هر گاه انسان متعهد به انجام کاری می شود در حقیقت مسئولیت انجام آن کار را پذیرفته است. برنامه «کیلومتر88» سیزدهم دیماه به این موضوع پرداخته است.

به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان، هر فردی از منظر مختلف تکالیفی بردوش دارد و یا به تعبیر دیگر مسئولیتی برعهده دارد.بنابراین مسولیت شاید در ارتباطهایی خلاصه شود.ارتباط با خویش. ارتباط با خانواده. ارتباط با جامعه و ارتباط با محیط زیست .

مسئولیت انسان نیز بر همین قسم بخش پذیر شده است. در رابطه با خدا ، انسان وظایف و مسولیت هایی دارد که در حوزه دین به آن پرداخته شده است. در ارتباط با خود بسته به نیازها و شرایطی که دارد می بایست حقوق و مسولیتش را انجام دهد. در رابطه با خانواده و جامعه نیز آدمی وظایف و مسئولیت هایی را برعهده دارد که از سوی خانواده و اجتماع انجام آن مسئولیت ها مطالبه می شود.

در حوزه حفظ و حراست از محیط زیست نیز آدمی نمی تواند بی تفاوت و بی مسئولیت باشد و می بایست به وظایف و تعهداتش عمل کند.


موضوع مسئولیت پذیری و متعهد بودن از جمله مباحث وسیع و گسترده ای است که می توان ساعتها درباره آن حرف زد.

برنامه «کیلومتر 88» شنبه تا چهارشنبه از شبکه جوان ساعت 18 پخش می شود.

انتهای پیام/

مرتبط با این خبر

  • وظایف فراموش شده من

  • چقدر حواسم به والدینم بود؟

  • نقش والدین در زندگی

  • تجارت در فضای مجازی با «کیلومتر88»

  • وقتی ساعت‌ها از شبکه‌ی مجازی استفاده می‌کنید

  • راس ساعت 19 از اینترنت پول درمیاریم

  • هوش و ذکاوت در کیلومتر88

  • شبکه‌های اجتماعی و فرصت‌ها

  • دیدنی‌ترین غیر واقعی‌ها اینجاست

  • چند کیلومتر با همدلی فاصله داریم؟