تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو رو نفس می كشم

افطار با دكتر مرضیه وحید دستجردی

1395/03/31
|
14:45
|

پزشك و سیاستمدار ایرانی و مشاور رئیس قوه قضائیه ایران و عضو هیات امنای كمیته امداد امام (ره)است.
مرضیه وحید دستجردی دارای دو فرزند دختر است كه به تازگی متاهل شده اند
او به عنوان یك بانوی ایرانی و مادر فرزندانش جمعه ها به امور منزل و مهمانداری می پردازد .
و در كنار طبابت در حوزه های سیاسی و فرهنگی همچنان فعال است .
از یك خانواده ی كاملا سیاسی بود زمانی كه وارد عرصه ی سیاست شد بنا به توصیه ی پدر برای خدمت به خلق آمد
دستجردی از وزارت می گوید و واژه ی "وزر " را "مسوولیت پذیر " معنا می كند

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم