تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو را نفس می كشم

در كنار دكتر مهدی چمران برای افطار

1395/03/30
|
14:05
|

رییس شورای شهر تهران و برادر شهید مصطفی چمران در كنار خاطرات كودكی خود
از اینكه در خانواده ای ساده با زندگی سخت در كنار شش برادر دیگرش به تحصیل پرداخته است صحبت به میان می آورد
چمران در خانه ای مستاجری در محله ی سر پولك تهران بزرگ شد .پدر ش شغل جوراب بافی داشت و مادرش در صرفه جویی استاد بود .
او از شهید مصطفی چمران حدود یازده سال كوچك تر بود
اما سال های جوانی را با فعالیت در عرصه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی گذراند و در دوران جنگ در كنار شهید چمران حضور داشت

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم