تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو رو نفس می كشم

همراه با دكتر صالحی امیری

1395/03/31
|
10:00
|

ریاست سازمان اسناد و كتابخانه ملی

دكتر سید رضا صالحی امیری در گفتگویی صمیمانه درباره ی مطالعات و مقالات در زمینه خانواده صحبت كرد
او با اشاره به این موضوع كه میزان سرانه ی مطالعه در تمام دنیا تغییر كرده است و
این كاهش مختص جامعه ی ما نیست اضافه كرد
در جامعه ی امروز شكل مطالعه تغییر كرده است و
دیدن یك فیلم یا نقاشی مطالعه به حساب می آید
او تاكید ویژه ای به خانواده ها داشت تا نسبت به تربیت جوانان در محیط خانواده دقت شود
و پد و مادر در مواجهه با فرزندان ریا نداشته باشند . استفاده از فضای مجازی و نحوه ی كاربری آن در محیط خانواده از نكات مورد گفتگوی ایشان بود .

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم