تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو رو نفس می كشم

امشب با اهالی استان كرمان همراه می شویم و سر سفره دكتر زاهدی برای افطار مینشینیم

1395/03/19
|
15:05
|

دكتر محمد مهدی زاهدی وزیر سابق علوم و نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است
او را نابغه ی ریاضی در ایران می شناسند

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم