محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

برنامه ای پیرامون انتخابات

1396/02/26
|
11:52

در دوران انتخابات برنامه محرمانه مستقیم با رویکرد انتخاباتی به موضوعاتی از قبیل گردشگری، نانو تکنولوژی ، محیط زیست و تعامل فرهگی و هنری پرداخت. در این برنامه که هر سه شنبه ساعت20:30 از شبکه رادیویی جوان پخش میشد ،همراه با کارشناسان مربوطه به بررسی کم و کاستیها و راهکارهایی برای رشد روزافزون مباحث صحبت به میان می آمد. تهیه کننده و نویسنده این برنامه انوشه میر مجلسی و گوینده این برنامه فاطمه صداقتی بود.

دسترسی سریع
محرمانه مستقیم